Kostoly a úrady – Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského


Adresa:
Námestie SNP 27, 97401 Banská Bystrica

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Tel.:
+421 (0)48 415-29-12

E-mail:
bb.katedrala@fara.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mons. Ján Krajčík


História našej farnosti je veľmi mladá. Farnosť Banská Bystrica – Katedrála bola ustanovená diecéznym banskobystrickým biskupom Mons. Rudolfom Balážom 19. marca 2005.
Prvým farárom a dekanom sa stal Vsdp. Jozef Kaniansky, ktorý bol dovtedy správcom katedrály. Druhým farárom a dekanom sa po odchode Vsdp. Kanianskeho stal od 1. septembra 2005 Mons. Ján Krajčík. V pastorácii mu pomáhal Dp. Mgr. Peter Repa, ktorý bol kancelárom biskupského úradu a zároveň kaplánom farnosti.
Na tejto stránke budeme postupne uvádzať niektoré udalosti zo života farnosti, triedené podľa kalendárnych rokov.

Galéria


Pridal: Moderator

Pridal: Moderator

Pridal: Moderator

Pridal: Moderator

Pridal: Moderator

Pridal: Moderator

Pridal: Moderator

Pridal: Moderator