Kostoly a úrady – Banská Bystrica - Belveder-kostol


Adresa:
Ulica T.Andrašovana 44, 974 0 Banská Bystrica

Inštitúcia:
Rímsko-katolícka farnosť

Mobil:
+421908504755

E-mail:
farabv@farabv.sk

Web:

Kontaktná osoba:
Mgr. Radoslav Bujdoš


Poučenie k sviatosti manželstva býva každý štvrtok o 16.00 hod. v zasadačke farského úradu – 6x. A ešte jeden deň pred sobášom o 17.15 hod tiež na fare. /nácvik obradu a sv. spoveď/

  Katolíci, ktorí boli pokrstení mimo našej farnosti, si prinesú čerstvý výpis z knihy pokrstených z farnosti kde boli pokrstení.  Ak ani jeden zo snúbencov nemá

trvalé bydlisko v našej farnosti, musí si od svojho pána farára, podľa trvalého bydliska vypýtať LICENCIU.

  • K sobášu si potrebujete zakúpiť : snubné prstene
    a krížik /najlepšie na stenu/
  • Nakoľko cirkevný sobáš je platný aj pred štátom, je potrebné osobne navštíviť MATRIKU v Mestskom úrade, v mieste sobáša, kde vyplníte zápisnicu, ktorú nám potom prinesiete. Nezabudnite si so sebou vziať rodné listy a občianske preukazy

  • Matrika vám v týždni po sobáši vystaví sobášny list!
  • Liturgický obrad sviatosti manželstva je bezplatný. Pri príležitosti Vášho sobáša však môžete prispieť na ekonomický chod našej farnosti. Milodar po skončení sobášneho obradu odovzdajte sobášiacemu kňazovi, ktorý sa potom vo Vašom mene poďakuje p. organistovi, p. kostolníkovi, prípadne miništrantom. Z tohoto príspevku sú potom hradené aj režijné náklady farnosti.

 

 

Galéria