Kostoly a úrady – ARTIKULÁRNY KOSTOL Sv. KRÍŽ - Lazisko


Inštitúcia:
Evanjelická farnosť

Tel.:
044 5592 622

Web:


Artikulárny kostol je produktom konkrétneho spoločenského prostredia, historického vývinu. Máme v ňom pamiatku, ktorá pripomína kľukatú cestu, ktorou musel prejsť slovenský národ, aby sa povzniesol na úroveň ostatných kultúrnych národov. V súčasnosti slúži účelom evanjelickej cirkvi zakladajúcich členov v Paludzi. ARTIKULÁRNY KOSTOL SV. KRÍŽ OTVÁRACIE HODINY 1.10. – 31.5. Po - Ne: 9.00 - 15.00 každú nedeľu služby božie od 9.00 - 10.00 1.6. - 30.9. Po – Ne: 9.00 - 17.00 každú nedeľu služby božie od 9.00 - 10.00 vstupné 20 Sk telefón 044 5592 622 - farský úrad Lazisko web www.drevenykostol.sk

Galéria