Jade- liecebne masaze

Kontaktné informácie

Dunajská 16, 811 08 Bratislava, Bratislavský kraj
Telefón: : 0904 171 072
E-mail: : jade@jade.sk
Web: : http://www.jade.sk

Otváracie hodiny

Pondelok až Piatok od 9 00 do 19 00

Služby

Masáž

Masáž je tradičná forma liečby, používaná celé tisícročia na uvoľnenie bolesti, duševné pookriatie, dosiahnutie príjemných pocitov, načerpanie energie a regeneráciu svalov.•podnecuje človeka k vnímaniu vlastného tela a uvedomenému dýchaniu
•uvoľňuje nahromadené napätie a obnovuje pohyblivosť stuhnutých svalov, bolestivých svalov a gelóz
•pomáha telu zbaviť sa škodlivín kumulovaných vo svaloch a zvyšuje očistné pôsobenie lymfatického systému

•masáž urýchľuje prirodzené liečebné procesy v organizme, upokojuje myseľ aj emócie
O fyziologickom výzmane masáže, najmä pokiaľ ide o jej praktické využitie v športe sa zmieňovali Herodikus, Hipokrates a Demokritos. Hipokrates, ktorý žil okolo roku 400 pred n. l., zistil, že vhodnou masážou možno napnuté svaly uvoľňovať a ochabnuté svaly tonizovať, napínať a spevňovať. Tento poznatok platí doteraz a plne sa uplatňuje aj v modernej športovej masáži.
Zaújímavé sú Plíniové, Theofrastove a Diskoridove písomné správy o prostriedkoch, ktorými starí Gréci zvyšovali účinnosť masáže.
Používali namä oleje, do ktorých pridávali živice z rožličných drevín, koreňov a plodov (aromamasáž). V starom Grécku okrem uplatňovania masáže pri liečbe sa vytvorili aj základy športovej masáže, ktorá nadobudla dôležité postavenie vo vtedajšom systéme gréckej telesnej výchovy.
Po Grékoch rozvíjali masáž Rímania. Zásluhou niektorých rímskych lekárov sa masáž uplatňovala jednak v liečbe (Asklepiádés, Celsus), a jednak v telesnej výchove (Galenos).
V prípravnej masáži sa zameriavali na dosiahnutie vláčnosti masírovaných svalov, na ich správne prekrvenie a tým sa zvyšovala schopnosť podávať lepšie výkony. Dnes by sme to pomenovali tzv. rekondičné masáže.
Rímania veľmi často spájali masáž s kúpaním a môžeme ich označiť za priamych pokračovateľov Grékov i orientácie masáže na oblasť telesnej výchovy, športov a športových
hier.
V stredoveku vplyvom kresťanov nastúpil úpadok prírodných vied, lekárstva i telesnej výchovy. Starostlivosť o telo sa považovalo za hriešnosť. Jedine Arabi naďalej rozvíjali prírodné vedy, medicínu a starostlivosť o telo vôbec. Od Arabov prenikla masáž k Turkom a iným susedným národom. Arabská masáž sa vyznačovala niektorými typickými vlastnosťami (napr. našľapovaním po tele). Prvky tejto masáže možno nájsť aj teraz v Gruzínsku, Arménsku, Azerbajdžane ..., všetky tieto ázijské krajiny si do klasickej masáže vložili prvky z čínskej masáže tzv. shiastu, ktorá je matkou ostatných odrôd ako je napr. thajská masáž.
O znovu oživenie masáže sa zaslúžil S. Champié (knihou o telesnom pohybe, pokoji a masáži). P. Alpinus a A. Paré (uplatňovaním masáže v liečbe) aj filozof Bacon Verulámsky, ktorý propagoval všestranný význam masáže a dával jej veľkú osvetu na vtedajšiu dobu.
Najdôležitejšou osobou v tomto smere je však H. Mercurialis, ktorý zozbieral všetku literatúru o masáži a liečebnej telesnej výchove do 16. stor. a vydal významné dielo De Arte Gymnastica. Z hľadiska ďalšieho rozvoja masáže treba ešte spomenúť niektoré z význačných osôb 18. stor.. Nemci Hoffman, a Fuller a Francúz Tissot odporúčali masáž nielen ako liečebný prostriedok, ale aj ako každodennú procedúru slúžiacu na udržanie zdravia.
Od 19. stor. sa datuje moderné obdobie masáže. Dôležité miesto tu prislúcha švédskej telocvičnej sústave, ktorej tvorcom je P. H. Ling. Masáž zaradil medzi pasívne cvičenia a odporúčal ju uplatňovať liečebne i preventívne.
O rozvoj masáže sa uplatnili aj rozličné masérske školy (Mazger, Lucas – Championiére, Colombo) a účinok masáže sa stal predmetom všestranného vedeckého skúmania. V tomto smere treba spomenúť najmä I. Z. Zakludovského, ktorý pôsobil v Petrohrade, neskôr v Berlíne. Za 25 ročné obdobie svojej činnosti napísal o tomto probléme vyše 100 úvah a právom sa považuje za „otca novodobej masáže“.
Vyvrcholením bola fínska masérska škola dr. Hartera v Helsinkách. Zaujímavosťou je, že severský spôsob masáže prevzali na olympijských hrách v roku 1900 americkí atléti.
Masové rozšírenie športovej masáže úzko súvisí s podmienkami rozvoja telesnej výchovy a športu v predrevolučnom Rusku, kde rozvoj športovej masáže sa pripisuje dr. Anchionochovi.
Prvú publikáciu o masáži u nás napísal V. Chlumský a vydal ju v Prahe roku 1906 pod názvom „Učebnice masáží“. Od roku 1928 prednášal o športovej masáži dr. M. Jaroš. Po druhej svetovej vojne pozorujeme určité oživenie, najprv na úseku liečebnej masáže (najmä v kúpeľoch) a neskôr aj športovej masáže. V roku 1953 sa stala športová masáž ako vyučovacím predmetom FTVŠ v Prahe a od roku 1957 aj v Bratislave.
V druhej polovici minulého storočia nastal rozkvet liečebných masážnych techník aj u nás a sú relatívne známe a žiadané aj v našej krajine. Spomínané druhy a techniky masáží (klasická, športová, rekondičná, reflexná tela, reflexná chodidla, akupresúrna, aromamasáž, lynfodrenáž, mäkké techniky, chiropraktické techniky, shiatsu, thajská, švédska, turecá, arabská) a mnoho ďalších.

Pôsobenie masáže

Pri masáži pôsobíme na ľudské telo viacerými spôsobmi. Za najdôležitejšie pôsobenie považujeme:
- mechanické (zlepšenie žilového krvného obehu a pohybu miazgy tzv. lymfy)
- chemické (prostredníctvom uvoľnených látok , najmä histaminových)
- reflexné (cez nervový systém)
Pôsobenie masáže sa teda zakladá predovšetkým na nervovo-reflektorickom mechanizme. Chemické a mechanické účinky sú pomocné. Za najdôležitejšie sa považuje celkový účinok na človeka - na telesný stav, pracovnú schopnosť, disponovanosť na výkon a na priaznivý priebeh zotavovania. Prvotným orgánom pôsobenia masáže je koža. Masážou pestovaná koža sa stáva pružnejšia a pevnejšia. Masážou možno priaznivo pôsobiť na stav podkožného tkaniva v okolí kĺbov, odstraňovať opuchy, usadeniny soli, zvyšovať pružnosť kĺbového puzdra, a tak udržiavať dobrý pohybový rozsah kĺbu. Ochabnuté svaly po opakovanom dráždení masážou a pravidelným cvičením nadobudnú vhodné napätie, ich kontrakčná shopnosť sa zlepší.
Osobitným sa javí účinok masáže na krvný a miazgový obeh. Krvný obeh ovplyvňujeme masážou, najmä jeho periférnu časť – cievy, ako aj centrálnu časť – srdce. Na činnosť srdca masáž pôsobí reflexne.
Nezanedbateľný účinok masáže je na nervový systém. Zmeny v centrálnom nervovom systéme sú prvoradé a pre ostatné reakcie v organizme rozhodujúce. Mierna masáž znižuje vodivosť nervov a intenzívnejšia dráždivá masáž ju zvyšuje. Tým, že masáž zlepšuje prekrvenie, zvyšuje sa aj rozsah metabolických pochodov, čo má priaznivé účinky na látkovú premenu a pri vylučovani toxíniov z tela.
Je dôležité na záver zdôrazniť, že i pri početných lokálnych účinkoch masáže na jednotlivé časti tela je rozhodujúci celkový účinok na organizmus, ktorý možno pozitívne ovplyvňovať telesný stav človeka a jeho disponovanosť a výkon.Firma má reklamu v kategóriách