Antonia Puškašová - váš fotograf

IČO: : 50271482

Kontaktné informácie

Hlavná 121, 07614 Luhyňa, Košický kraj
Mobil: : 0915045716
E-mail: : fotograf@tonkapuskasova.sk
Web: : http://tonkapuskasova.sk/

Kontaktná osoba

Antónia Puškašová

Služby

Váš deň, Váš príbeh. Mojou úlohou je ho zdokumentovať a zachovať. Každý pár je iný. Ponúkam Vám osobitý prístup, keďže Vaše predstavy, požiadavky či záujmy sú zakaždým jedinečné a špeciálne. Navštívte moju stránku http://tonkapuskasova.sk/ a urobte si názor. Ak sa moja tvorba zhoduje s Vašou predstavou, prosím neváhajte ma kontaktovať.

Teším sa na vás


Firma má reklamu v kategóriách