FIMAS s.r.o.

IČO: : 36720739
DIČ: : SK2022298509

Kontaktné informácie

Budatínska 23, 851 05 Bratislava, Bratislavský kraj
Mobil: : +421-903-448-442
E-mail: : rafael.luknar@gmail.com
Web: : http://www.fimas.sk

Kontaktná osoba

Rafael Luknár

Služby

- Komunikácia s cateringovou spoločnosťou / zabezpečovateľom jedál a nápojov (reštaurácia, hotel a pod.)
- Návšteva prevádzky a kuchyne 24hodín pred svadbou (kontrola čerstvosti surovin a technologických postupov prípravy menu)
- Kontrola pracovného poriadku a dodržiavanie hygienických noriem
- Zabezpečenie vzorového menu a stolovania
- Kontrola pri navážaní jedál a nápojov na miesto konania svadby (v pripade exteriéru)
- Kontrola prípravných prác a dovozu jedál
- Kontrola skladovania a manipulácie s jedlom a nápojmi
- Fyzické prepočítanie počítateľných položiek schválenej ponuky
- Fyzická kontrola ostatných položiek ponuky
- Dozor nad výrobným a obslužným personálom
- Fyzická kontrola počtu a kvality vydaných jedál a nápojov (napr. pri otvorenom bare...)
- Kontrola skladovania jedál počas podujatia
- Kontrola zostatkov po skončení podujatia
- Report a sumarizácia


Firma má reklamu v kategóriách