Svadba v Indonézii

Indonézia – Bali.

Azda každý by chcel mať svadbu, na ktorú bude spomínať celý život. Jednou z vecí, ktoré môžu toto želanie premeniť na skutočnosť, je výber miesta. Kto túži po exotike, nemal by zabúdať na indonézsky ostrov Bali. Nie nadarmo mu hovoria „Raj na Zemi“. Nájdete tam totiž nádherné prírodné scenérie, relatívne lacné služby, priateľských a odhodlaných ľudí a je zároveň ideálnym miestom na prežitie romantických medových týždňov.

Príprava na svadbu

Keď si odmyslíte cestovné náklady, sobáš na Bali má nespornú výhodu v tom, že ho môžete ihneď spojiť so svadobnou cestou. Stačí si vybrať to správne miesto a udalosť vášho života môže nabrať obrátky. Tak ako vždy pri organizovaní aktivít v zahraničí, doprajte si dostatok času na získanie podrobných informácií o všetkých možnostiach. Trebárs aj o tom ako najviac ušetriť. Takýto špás totiž koštuje dosť peňazí, tak načo ich vyhadzovať za zbytočnosti alebo značku?… Bali je známe ako ostrov bohov a hlbokej duchovnosti, ktorá je zakorenená takmer v každom domorodcovi. Ak sa rozhodnete pre svadbu práve tam, určite neprídete ani o tento rozmer. Pre Balijčanov je každé vaše želanie príkazom. Môžete sa preto aspoň raz cítiť ako ozajstný kráľ.

Ako sa dostať na Bali?

lawer_6 Slovenskí občania potrebujú na vstup do Indonézie vízum, o ktoré treba požiadať na Veľvyslanectve Indonézie v Bratislave. Platnosť pasu cudzinca musí byť minimálne 6 mesiacov. Víza sa prideľujú na dobu troch mesiacov od dňa vydania. Na ich získanie treba vyplniť žiadosť, priložiť fotku pasového formátu, fotokópiu cestovného dokladu (pasu), fotokópiu letenky (prípadne potvrdenie od CK) a zaplatiť 1.500,- SKK za jednorazový vstup do krajiny. Spracovanie víz trvá 5 pracovných dní.

Veľvyslanec Indonézie v SR: Bintang P. Simorangkir
Adresa: Mudroňova 51
811 03 Bratislava
Slovenská republika
tel.: 00421/2/5319 886
00421/2/59200526
fax: 00421/2/5319 890
Web: www.indonesia.sk

V prípade ďalších informácií pošlite e-mail na adresu: consular@indonesia.sk
Úradné hodiny – Pondelok-Piatok
09.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Konzulárne oddelenie – 09.00 – 12.00

Požiadavky na vykonanie sobáša

Svadba na Bali je jednoduchá, no o to krajšia. Aby ju náhodou neprekazila nejaká byrokratická chyba, je potrebné splniť nasledovné podmienky a predložiť tieto doklady:

 • vek nad 18 rokov
 • kópia pasu
 • kópia rodného listu
 • kópie osvedčenia o ukončení predchádzajúceho manželstva (rozvodový alebo úmrtný list)
 • kópie pasov oboch svedkov starších ako 18 rokov (môžu to byť aj zamestnanci Občianskeho registra)
 • potvrdenie (Certificate Of No Impediment to marriage), že nie sú žiadne prekážky, ktoré by zabraňovali uzavretiu manželstva v Indonézii – vydáva ho veľvyslanectvo alebo konzulát príslušnej krajiny v Indonézii
 • vyplnená žiadosť o uzavretie manželstva – ‘Notice of Intention to Marry’ + fotokópia
 • 6 fotografií 4×6 cm spoločne oboch partnerov (obaja na fotografii vedľa seba)
 • zaplatiť administratívny poplatok a poplatok za vydanie certifikátu

Pri fotokópiách sa treba informovať, či dotyční nepožadujú overenie notárom. Vo väčšine prípadov stačí predložiť k nahliadnutiu originál dokumentu.

Akú svadbu zvoliť?

accountant_12 Na Bali si môžete vybrať svadbu podľa vášho vierovyznania, finančných možností, lokality, a najmä – podľa vašich predstáv. Množstvo tamojších firiem sa špecializuje na tento druh služieb a mnohé majú so svadbami zahraničných klientov bohaté skúsenosti. Stačí si vybrať z ponuky, v ktorej sa často nachádzajú rozličné balíky, napríklad s jazdou na koni, slonoch, vo vrtuľníku a podobne. Ceny za najjednoduchší „package“ sa pohybujú od 500 USD.
Záleží len na vás kde sa rozhodnete stráviť najkrajšie chvíle svojho života a s akými požiadavkami sa obrátite na príslušnú spoločnosť.

Na nasledujúcich adresách môžete získať podrobnejší prehľad o ponuke služieb a cenovej úrovni:
www.romantic-weddings.com
www.baliweddingsinternational.com
www.bali-exoticwedding.com
www.baliforyou.com

Kto nás bude sobášiť?

Keďže na Bali sú sobáše záležitosťou viery, oddávajúci musí byť duchovným predstaviteľom toho ktorého náboženstva (u katolíkov kňaz). Po cirkevnom sobáši nasleduje civilná časť, ktorú zabezpečuje predstaviteľ miestnych úradov. Po obradoch by mal mladomanželský pár dostať dva certifikáty. Túto záležitosť, spolu so svadobným oblečením, kaderníkom, kvetinami, hudbou, tanečníkmi, výzdobou, hostinou a mnohými ďalšími drobnosťami môžete prenechať vašej spoločnosti. Stačí jej v prihlasovacom formulári tlmočiť predstavy a zvyšok urobí za vás.
Potvrdenie o vykonaní sobáša

Pri sobáši v Indonézii je dôležité prihlásiť sa k nejakému náboženstvu. Svadby ateistov alebo antagonistov nie sú oficiálne uznávané. Naopak, vyznavači islamu, hinduisti, budhisti, protestanti a katolíci sa môžu brať bez obmedzení. Obaja mladomanželia však musia byť rovnakej viery. V opačnom prípade musia predložiť písomné vyhlásenie, že prestupujú na vieru svojho partnera. Upravuje to zákon č. 1 z roku 1974.

honeymoon_47 Cirkevný sobáš prebieha v réžii Úradu pre náboženské záležitosti (Kantor Urusan Agama). Moslimské svadby sa odohrávajú najčastejšie v mešite, doma, v reštaurácii alebo na inom zvolenom mieste a stávajú sa legálnymi ihneď po skončení obradu. V prípade kresťanských, budhistických a hinduistických je ich dejiskom väčšinou kostol alebo chrám. Po obrade musí sobáš zaznamenať Občiansky register – Civil Registry (Kantor Catatan Sipil).Môže sa tak stať za poplatok priamo počas svadby. Bez zaregistrovania je sobáš neplatný. Register si však môže uplatniť čakaciu dobu 10 dní. Turistom, ktorí predložia registračný formulár (Form A) zvyknú túto lehotu odpustiť a sobáš zaregistrovať najneskôr nasledujúci deň po jeho konaní. Okrem toho musí kňaz predložiť potvrdenie o vykonaní cirkevného sobáša v súlade s vierovyznaním oboch partnerov. Niekedy sa vyžaduje aj potvrdenie z hotela o ubytovaní hostí a základné osobné údaje ženícha a nevesty. Svadobný certifikát si treba nechať vystaviť aj v anglickom jazyku a požiadať o jeho potvrdenie úradmi. Tento dokument treba doma nechať preložiť súdnym tlmočníkom a takto predložiť Matrike v mieste vášho trvalého bydliska. Tá dokumenty zašle Osobitnej matrike, ktorá by
mala do dvoch mesiacov žiadosť spracovať a vrátiť späť. Potom si už len stačí vyzdvihnúť slovenský sobášny list. Ak nechcete v zahraničí zbytočne strácať čas behaním po úradoch, nechajte administratívu na firmu, ktorá pre vás svadbu organizuje. Čas sú predsa peniaze.

Sobáš na veľvyslanectve SR

Ak sa chcete zosobášiť na slovenskej ambasáde v Indonézii, mali by ste splniť nasledujúce podmienky:

 • oznámenie o tom, že snúbenci chcú uzavrieť manželstvo – podáva sa na predpísanom tlačive,
 • rodný list,
 • doklad o štátnom občianstve,
 • potvrdenie o mieste trvalého (prechodného pobytu) a rodinnom stave (slobodný, ovdovený, rozlúčený, rozvedený),
 •  ak je niekto zo snúbencov ovdovený – úmrtný list, resp. súdne rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho,
 • ak je niekto zo snúbencov rozvedený – súdne rozhodnutie o rozvode,
 • potvrdenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu sobáša,
 • doklad o rodnom čísle,
 • štátny občan SR s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady o pobyte a stave vydané príslušným orgánom cudzieho štátu,
 • cudzí štátny občan, okrem dokladov v ods. 1, doloží osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, vydané domovským štátom a doklad, ktorým možno preukázať totožnosť,
 • doklad o štátnom občianstve nahrádza cestovný pas, resp. občiansky preukaz.

Pri uzavretí manželstva môže snúbenka inej ako slovenskej národnosti požiadať o používanie priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.

Pokiaľ ide o sobáše občanov SR v cudzej krajine, je dobré preštudovať: § 7 zákona č. 94/1963 Zb. v znení zákona č. 132/1982 Zb. v znení zákona č. 234/1992 Zb. o rodine, § 3 zák. 234/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zák. Č. 94/1963 Zb. v znení zák. Č. 132/1992 Zb. o rodine.

Veľvyslanectvo SR nie je oprávnené vydávať doklady pre občanov SR sobášiacich sa na území iného štátu. Čiže ani uvedený „Certificate of no Impediment to Marriage”. Ide o doklad vylučujúci existenciu okolností, brániacich uzavretiu manželstva ako napr. uzavretie sobáša so ženatým mužom, vydatou ženou, uzavretie manželstva medzi predkami a potomkami, resp. medzi súrodencami, maloletými, či duševne postihnutými. V niektorých prípadoch môže rozhodnúť súd opačne, nie však zastupiteľský úrad.

Autor: M.Rybanský

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.