Miliónová súťaž – prvé informácie.

Milí užívatelia,po niekoľkých dňoch od začatia súťaže Miliónová svadba je tu čas na prvé bilancovanie…

Čo nás teda na doterajšom priebehu súťaže potešilo? Určite Váš obrovský záujem! Naša súťaž sa stretla s nebývale veľkým ohlasom, ktorý sme naozaj nečakali a ktorý nás určite milo prekvapil…Na ilustráciu uvádzame niekoľko informácií. Od začiatku súťaže sme zaregistrovali viac než 800 (!) nových kostolov a viac ako 200 doplnení informácií k už existujúcim kostolom alebo matrikám. Ku dnešnému dňu aktívne súťaží 45 užívateľov a každým dňom pribúdajú noví…Uvedené čísla náš tešia už len preto, že až v najbližších dňoch spúšťame masívnu reklamnú kampaň, ktorá určite prinesie nových súťažiacich a návštevníkov našej stránky…Už dnes však registrujeme skoro 100 % nárast návštevnosti nášho portálu!

Čo nás však na druhej strane potešilo menej? Častokrát sú naši administrátori zahlcovaní otázkami užívateľov, ktorí si nepreštudovali podmienky súťaže a preto musia častokrát a opakovane odpovedať na tie isté otazky…  internet_icons_39 Preto by sme Vás ešte raz chceli požiadať,aby ste si predtým než pridáte novú otázku do nášho fóra pozorne preštudovali podmienky súťaže ako aj vysvetlenia administrátorov a moderátorky fóra. Určite sa veľa odpovedí na vaše otázky dozviete práve tam… Netešia nás však ani rôzne pokusy a náznaky pokusov o získanie bodov spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami súťaže alebo fair play. Preto by sme ešte raz vyzvali všetkých užívateľov, aby si svoje pridané fotografie ukladali do publikovaných fotogalérii tak, aby ich mal každý možnosť videť a prípadne okomentovať. Ďalej by sme Vás poprosili, aby ste sa vyhýbali pridávaniu duplicitných fotografií, alebo fotografií osôb z rôznych uhlov pohľadu. Podobné prípady budeme veľmi pozorne sledovať a posudzovať. V tejto súvislosti by sme si Vás dovolili upozorniť na bod č. 22 našich podmienok a možnosť vylúčenia užívateľa zo súťaže, pokiaľ jeho aktivity budú smerovať k podvodnému získavaniu bodov do súťaže. Samozrejme že budeme v prvom rade takéhoto užívateľa osobne e-mailom kontaktovať so žiadosťou o vykonanie nápravy. Podobná situácia nastáva aj pri našom systéme Kostolov a matrík, kde by sme si Vás dovolili požiadať o pridávanie kompletných informácií o danom kostole alebo matrike – iba tak môžete získať plný počet bodov. Taktiež by sme si vás dovolili požiadať o skontrolovanie, či sa daný kostol alebo matrika, church_15 ktorý chcete pridať do systému už v našom systéme nenachádza. Duplicity vznikajú aj vtedy, pokiaľ určitý kostol práve prebieha systémom schvaľovania a iný užívateľ ho opätovne pridá do systému. Vtedy dostáva body užívateľ, ktorý dané informácie pridal skôr. Vzhľadom na enormný počet pridávaných kostolov a snahu zabezpečiť objektívnosť a predísť duplicite pri pridávaní kostolov, dočasne predlžujeme lehotu na schválenie a upload informácii o kostole alebo matrike na 48 hodín.

Naďalej veríme že táto súťaž bude prebiehať v duchu fair play, a preto by sme Vás chceli požiadať aby ste aj VY, pri akomkoľvek podozrení na nedodržanie pravidiel alebo fair play hry nás kontaktovali na našom e-maile  admin@svadbaonline.sk. My budeme Vaše podnety prešetrovať a následne vykonávať nápravu.
Ďakujeme a prajeme príjemné súťaženie.

Team SvadbaOnline.sk

K tomuto článku zatiaľ nie sú nijaké komentáre.

Zanechajte komentár

Musíte byť prihlásený(á) aby ste mohli vkladať komentáre.