Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na: území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,...